شاهد و مشهود کیست عابد و معبود کیست
انکه کند گل ستان آتش نمرود کیست
آنکه تو را آفرید تا که کند جلوه ها
ساقی روز الست مقصد و مقصود کیست
آنکه بد عهدی کنم در بر او بارها
باز دلم میخرد در سر بازار کیست
عشق چو باران و ما تشنه الطاف آن
کیست که مجنون کند ، آتش این عود کیست
منبع : شعر وغزلهای من |گل ستان
برچسب ها : کیست